Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 30/2013
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Producció, muntatge i col•locació dels panells adhesius identificatius dels vehicles de la nova xarxa de bus.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 04-09-2013
Data d'adjudicació 17.09.2013
Empresa adjudicatària SPERT, SA
Import 174.062,39 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so