Contractant Transports de Barcelona,S.A.
Expedient 37/2013
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Explotació publicitària, gràfica, estàtica i audiovisual, a l'interior dels autobusos de la xarxa actual i futura de Transports de Barcelona,S.A. durant 5 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 23-09-2013
Data d'adjudicació 18.12.2013
Empresa adjudicatària PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, SL
Import canon 70% s/vendes
Període 5 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so