Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 801/2013
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 180 rodes de tren, amb un diàmetre de 840 mm, segons la norma EN 13262.

Condicions de participació

Les que estableix el document Sol·licitud d'oferta annex.

La data límit de presentació d'ofertes és el 27 de març del 2013.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 27-03-2013
Data d'adjudicació 16.04.2013
Empresa adjudicatària BONATRANS GROUP, AS
Import 163.300,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 7Arxius de text 0Arxius de so