Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 806/2013
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de material de prevenció laboral i seguretat per a un període de 3 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 25-07-2013
Data d'adjudicació 17.09.2013
Empresa adjudicatària COMERCIAL GUMMI,SA / EPIS & TOOLS SL
Import Imports, respectivament: 220.844,46 € / 129.352,74 €
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so