Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 807/2013
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de material d'oficina i papereria per a un període de 3 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-09-2013
Data d'adjudicació 05.11.2013
Empresa adjudicatària EMILIO SEGARRA, SA
Import 123.615,87 €
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so