Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 808/2013
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de consumibles informàtics per a un període de 3 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-09-2013
Data d'adjudicació 12.11.2013
Empresa adjudicatària PMC GRUP 1985, SA
Import 167.030,25 €
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so