Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient C80011
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament d'eines de la marca BETA per a TMB, durant un període de 4 anys: gener 2014-desembre 2017.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 18-11-2013
Data d'adjudicació 18.12.2013
Empresa adjudicatària AGUSTÍ CM, SL
Import Import estimat: 50.000 € anuals
Període 4 anys (gener 2014-desembre 2017).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so