Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient C80013
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de pinces de fre per a TMB, durant un període de 2 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 25-11-2013
Data d'adjudicació 18.12.2013
Empresa adjudicatària AUTOCAMIÓN NORTE, SL
Import 202.800,00 €
Període 2 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so