Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient C80016
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de higiènics i sabons per a TMB durant un any.

Condicions de participació

Les establertes al Full Informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-01-2014
Data d'adjudicació 04.02.2014
Empresa adjudicatària DISTRIBUIDORA JOAN, SA / GASOL I HERNANDEZ, SL / LIDERA HIGIENE, SL
Import Imports respectivament: 55.471,95 € / 27.785,75 € / 17.807,60 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so