Contractant Transports de Barcelona
Expedient C80017
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de recanvis per als canvis de velocitats Voith de la flota de Bus.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 06-03-2014
Data d'adjudicació 25.03.2014
Empresa adjudicatària CASALS NADAL, SL
Import 279.404,64 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so