Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient C80018
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 370 rodes de tren, diàmetre 840 mm., segons norma EN 13262.

Informació ampliada al Full Informatiu que s'annexa.

Condicions de participació

Les establertes al Full Informatiu que s'annexa.

Data límit de presentació d'ofertes: 6 de març de 2014, a les 12 hores.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 06-03-2014
Data d'adjudicació 25.03.2014
Empresa adjudicatària CAF, SA
Import 362.240,00 €
Període 5 lliuraments segons planificació.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 1Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so