Contractant Transports de Barcelona
Expedient C80021
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 5.000 bugies per a vehicles IVECO durant l'any 2014.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 17-03-2014
Data d'adjudicació 01.04.2014
Empresa adjudicatària CBM IBERICA,SL
Import 74.500,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so