Contractant Transports de Barcelona
Expedient C80022
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 15 Centraletes EFFEGI per a vehicles IVECO GNC durant l'any 2014.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 17-03-2014
Data d'adjudicació 24.03.2014
Empresa adjudicatària CBM IBÉRICA, SL
Import 39.000,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so