Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient C80025
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de pneumàtics d'autobusos segons característiques definides al Plec de Condicions Tècniques annex.

Condicions de participació

Segons Plecs de Condicions annexos i complint amb les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-10-2014
Data d'adjudicació 18.11.2014
Empresa adjudicatària RECAUCHUTADOS CORDOBA, SA / BRIDGESTONE HISPANIA, SA / NEUMATICOS SOLEDAD, SL
Import Imports respectivament: 1.171.125,00 € / 578.700,00 € / 717.450,00 €
Període 4 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 7Arxius de text 0Arxius de so