Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient C80026
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de reacondicionament dels pneumàtics utilitzats de Transports de Barcelona segons característiques definides al Plec de Condicions Tècniques annex.

Condicions de participació

Segons Plecs de Condicions annexos i complint amb les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-10-2014
Data d'adjudicació 18.11.2014
Empresa adjudicatària NEUMATICOS SOLEDAD, SL
Import 398.962,00 €
Període 4 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 7Arxius de text 0Arxius de so