Contractant Transports de Barcelona
Expedient C80027
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 300.000 litres d'urea per autobusos de les cotxeres d'Horta, Triangle i Ponent.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 25-07-2014
Data d'adjudicació 03.09.2014
Empresa adjudicatària PETROMIRALLES, SL
Import 57.000,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so