Contractant Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
Expedient C80028
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de carril  54-E1 segons norma EN 13674-1 sense trepant, qualitat R260, en barres de 18 metres.

Condicions de participació

Les establertes al document Sol·licitud d'Oferta que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 01-10-2014
Data d'adjudicació 21.10.2014
Empresa adjudicatària ARCELORMITTAL ESPAÑA, SA
Import 386.950,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so