Contractant Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
Expedient C80031
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 200 rodes de tren acabades per acoblar, diàmetre 840mm (més detall als documents adjunts).

Condicions de participació

Les establertes al document Sol·licitud d'Oferta que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 23-10-2014
Data d'adjudicació 11.11.2014
Empresa adjudicatària BONATRANS GROUP, AS
Import 181.000,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 1Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so