Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient C80035
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament  de 25 Centraletes EFFEGI per a vehicles IVECO GNC, per l’any 2015.

 

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.
 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-12-2014
Data d'adjudicació 08.01.2015
Empresa adjudicatària EUROPART HISPANO ALEMANA, SA
Import 62.450,00€

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so