Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient C80036
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de material de ferreteria, subministrament industrial i drogueria per a TMB: 1565 codis de magatzem + petit material sense codificar.

Període previst: maig 2015 – abril 2019 (4 anys).

Model d'oferta en format excel Obre la pàgina en una finestra nova

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar la seva oferta abans de les 10 hores del 7 d'abril de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials, i les establertes en els Plecs de Condicions Particulars, Generals i Tècniques i els documents específics (model d'oferta i unificació etiqueta codi de barres) que s'annexen.

Informació complementària relativa a contactes i presentació d'oferta: veure apartats 11 i 16 respectivament del Plec de Condicions Particulars.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 07-04-2015
Data d'adjudicació 12.05.2015
Empresa adjudicatària FERRETERIA INDUSTRIAL MARTÍ, SA / INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876,SL / PLANISOLES JORDANA, Mª DOLORS / EPIS AND TOOLS, SL
Import Imports respectivament: 145.243,60 € / 245.155,04 € / 101.348,56 € / 70.825,92 €. Total: 562.573,12 € /4 anys.
Període Període previst: maig 2015 – abril 2019 (4 anys).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 8Arxius de text 0Arxius de so