Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient C80038
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de higiènics i sabons per a TMB.

Condicions de participació

Les establertes al Full Informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 02-02-2015
Data d'adjudicació 17.02.2015
Empresa adjudicatària DISTRIBUIDORA JOAN,S.A. / GASOL I HERNANDEZ, S.L. / ESTABLIMENTS COLL, S.A.
Import Imports respectivament: 74.871,46 € / 84.973,40 € / 1.245,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so