Contractant Transports de Barcelona
Expedient C80039
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 18.000 litres d'oli pont posterior per a 3 anys.

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-02-2015
Data d'adjudicació 03.03.2015
Empresa adjudicatària FUCHS LUBRICANTES, S.A.
Import 56.232,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so