Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient C80040
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 8.000 unitats de carbó per a motor tracció C/S. 2000, 3000 i 4000 per a dos anys.

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 13-03-2015
Data d'adjudicació 08.04.2015
Empresa adjudicatària GERKEN, SA / SCHUNK IBERICA, SL
Import Imports respectivament: 87.500,00 € / 58.650,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so