Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient C80043
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

COS DE CAIXA DE GREIX POS. 02 CS2000-2100-3000-4000. (CADA CAIXA ANIRÀ MARCADA, MITJANÇANT UN CONTRAPUNXÓ O QUALSEVOL ALTRE MÈTODE DEFINITIU, DE MANERA QUE EN PERMETI LA IDENTIFICACIÓ TANT DINS DEL LOT COM RESPECTE D'ALTRES LOTS).

Condicions de participació

Les establertes al document que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-09-2015
Data d'adjudicació 13.10.2015
Empresa adjudicatària DOILAN TEGIA, SCOOP
Import 74.479,04 €
Període Fins al 19/09/2015

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so