Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient C80044
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 6.000 bugies per a vehicles Iveco GNC al llarg de dos anys: 2016 i 2017.

Les característiques es defineixen al Plec de condicions particulars i tècniques que s'annexa.

Condicions de participació

Les establertes als plecs de condicions que s'annexen.

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 19-10-2015
Data d'adjudicació 03.11.2015
Empresa adjudicatària EUROPART HISPANOALEMANA, SA.
Import 87.900,00 €
Període 2 anys: 2016 i 2017.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so

  • Plec de condicions particulars i tècniques: Plec de condicions particulars i tècniques (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Plec de condicions generals: Plec de condicions generals (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF