Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00034
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Servei d'atenció telefònica i complementari d'atenció digital i gestió d'expedients de TMB, durant un període de 4 anys (01.06.2014 - 31.05.2018).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta manifestant la seva voluntat de participar a la licitació, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça postal i correu electrònic, abans de les 10 hores del dia 25 de novembre de 2013, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntant necessàriament tots el requisits documentals i de solvència que s'especifiquen al full informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 25-11-2013
Data d'adjudicació 08.04.2014
Empresa adjudicatària SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L.
Import 392.340 €
Període 4 anys: 01.06.2014 - 31.05.2018.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so