Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00040
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Anàlisis clínics del servei de prevenció i medicina assistencial de Transports Metropolitans de Barcelona.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa i al document "Condicions de participació".

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 18-11-2013
Data d'adjudicació 18.12.2013
Empresa adjudicatària GENERAL LAB, SAU
Import 191.720,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so

  • Full Explicatiu (CAST): Full Explicatiu (CAST) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Condicions de participació en PDF (CAST): Condicions de participació en PDF (CAST) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF