Contractant Transports de Barcelona
Expedient E00049
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Manteniment de les instal·lacions de depuració de les aigües procedents dels túnels de rentat d'autobusos corresponents als Centres Operatius de Negoci ( CON) de Triangle, Horta , Zona Franca i Ponent de Transports de Barcelona, SA ( TB).

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 13 hores del dia 21 de febrer de 2014, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt. La sol•licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu. Seran automàticament descartats els sol·licitants que no acreditin l'experiència exigida, o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 21-02-2014
Data d'adjudicació 18.11.2014
Empresa adjudicatària FORT INSTALACIONES PETROLERAS, SA
Import 253.470,00 €
Període 5 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so