Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00051
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Adquisició d'una quantitat estimada, i pendent de concretar, de fins a 18 autobusos segons la tipologia escollida, corresponent a la inversió prevista per a l'exercici 2014, amb les següents característiques: Rígids de 12 metres (tipus 1), articulats de 18 metres (tipus 3) o biarticulats menors de 25 metres. Els diferents sistemes oferts hauran de complir i garantir les especificacions de TB d'operar per les línies en servei per la ciutat de Barcelona durant 16 h al dia amb aire condicionat.

La propulsió dels vehicles serà elèctrica pura: autònoma amb sistema d'emmagatzematge amb bateries, amb sistema de càrrega en ruta o amb sistema de Pila de Combustible a Hidrogen.

L'àmbit de la licitació comprendrà el subministrament dels vehicles i de totes les estacions de càrrega, així mateix inclourà una proposta de finançament.

17/06/2014: Modificat l’abast de la licitació a una prova pilot amb 2 vehicles articulats de 18 m.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 17 de febrer de 2014, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu.

Seran automàticament descartats els sol·licitants que no compleixin els requisits de participació o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 17-02-2014
Data d'adjudicació 09.09.2014
Empresa adjudicatària SOLARIS BUS AND COACH, SA
Import 1.607.410 €
Període 1a Fase de 5 vehicles: fins al 28.02.2015. 2a Fase, opcional: durant l'any 2016.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 6Arxius de text 0Arxius de so