Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00052
Tipus Servei
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Desenvolupament i implantació del sistema de planificació del servei de TB sobre tecnologia SAP, durant un periode de 4 anys.

Condicions de participació

Les establertes al Fulletó Informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-05-2014
Data d'adjudicació 08.07.2014
Empresa adjudicatària STRATESYS TECNOLOGY SOLUTIONS, SL
Import 386.400,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so

  • Fulletó informatiu en PDF (ES): Fulletó informatiu en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF