Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00064
Tipus Subministrament
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Subministrament i instal·lació de vint (20) columnes d'elevació mòbil per l'aixecament de trens.

Condicions de participació

Les establertes al Fulletó Informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 28-03-2014
Data d'adjudicació 03.07.2014
Empresa adjudicatària PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO, SL
Import 208.895,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so