Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00088
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Contractació de la Plataforma i Pla de Màrqueting del projecte E-Commerce.

Condicions de participació

Les establertes al Full Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-09-2014
Data d'adjudicació 07.10.2014
Empresa adjudicatària BEREPUBLIC NETWORKS, SL
Import 225.669,70 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so