Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00096
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Serveis de transport i repartiment amb vehicle industrial pels diferents centres de TMB i altres punts generalment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i opcionalment serveis prestats per personal auxiliar, per un període de 4 anys (abril 2015 – març 2019).

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 1 de desembre de 2014, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu.

Seran automàticament descartats els sol·licitants que no compleixin els requisits de participació o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 01-12-2014
Data d'adjudicació 10.03.2015
Empresa adjudicatària Gruas y Transportes Sanjo, SL / Autocares Ravigo, SL / Rapid Events, SL
Import Respectivament:583.465,60 € / 310.163,36 € / 105.960,96 € (Total: 999.589,92 €)
Període 4 anys. Inici: 1 de abril de 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so