Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00104
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Grups Compressors. Manteniment de cicle llarg dels equips dels trens de la xarxa de FMB.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 09-02-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària Nertus Mantenimiento Ferroviario y Servicios, SA. y Alstom Transporte, SAU.
Import 175.359,00€ i 101.500,00€ respectivament.