Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00111
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Blocs de Fre. Manteniment de cicle llarg dels equips dels trens de la xarxa de FMB.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 04-05-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària Faiveley Transport Ibérica, SA.
Import 486.990,00€