Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00113
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Manteniment de cicle llarg dels motors de tracció del trens de la xarxa de FMB.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 02-06-2015
Data d'adjudicació 16.09.2015
Empresa adjudicatària Carboelectric, SL.
Import 825.714,00€