Contractant Transports de Barcelona, SA.
Expedient E00119
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Neteja dels edificis corporatius de TB i oficines dependents de Serveis Generals: edifici de ZF-2, edifici ZEPPI (mòduls D-7 i D-8) i edifici de Miramar.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 18-05-2015
Data d'adjudicació 16.09.2015
Empresa adjudicatària Eubolar, SA.
Import 1.368.600,00€