Contractant Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
Expedient E00120
Tipus Servei
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de recollida de paqueteria provinent de compres on-line, mitjançant màquines en la xarxa de Metro.

Condicions de participació

Les establertes als documents Full Explicatiu i Concurrència d'Oferta que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 09-02-2015
Data d'adjudicació 10.03.2015
Empresa adjudicatària SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS,SA
Import 43.200,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so