Contractant Transports de Barcelona, SA Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00128
Tipus Subministrament
Procediment Sistema de classificació energía
Descripció de l'objecte

Subministrament d'energía elèctrica en alta tensió per l'any 2016

Data límit presentació 29-11-2015
Data d'adjudicació 29.11.2015
Empresa adjudicatària Endesa Energia, SA
Import 17.426.385,00 €