Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00138
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Mant.ATC-PPC L9 Trams 1-2-4

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària SIEMENS,S.A.
Import 6.975.000,00 €
Període Segons plec de condicions.