Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00140-UC1
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Adapt.Escales Mec.Normativa Fase 2

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 06.10.15
Empresa adjudicatària CYMI,S.A.
Import 52.451,92
Període Segons plec de condicions.