Contractant Transports de Barcelona, SA. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
Expedient E00141
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Consultoria externa per SAP RRHH (Recursos Humans). Homologació i contractació de Serveis de Consultoria externa pels entorns informàtics de SAP RRHH.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 07-09-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària Arinso Iberica, SA.
Import 900.000,00€