Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00142-UC1
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Xarxa 10Gigabit Mpls_FaseV

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 20.10.2015
Empresa adjudicatària ACUNTIA,S.A.
Import 397.993.28 €
Període Segons plec de condicions.