Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00147
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Manteniment sist. senyalització Bombardier

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 08-04-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària BOMBARDIER
Import 450.840,00 €
Període Segons plec de condicions.