Contractant Transportes de Barcelona, SA.
Expedient E00148 UC1
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Taller de reparació d’autobusos a Zona Franca Port: UC1: Avantprojecte i Projecte Executiu primera fase Taller.

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 29-06-2015
Data d'adjudicació 01.12.2015
Empresa adjudicatària Soldevila, Soldevila, Soldevila Arquitectes, SLP.
Import 76.500,00€
Període Segons plec de condicions.