Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00150-UC1
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Wifi dipòsits Metro

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 14-10-2015
Data d'adjudicació 20.10.2015
Empresa adjudicatària UNITRONICS COMUNICACIONES, SA
Import 9.120,16 €
Període Segons plec de condicions.