Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00151
Tipus Serveis
Procediment Negociat sistema Protrans
Descripció de l'objecte

Treballs esmolat carril

Condicions de participació

Negociat sistema Protrans

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 05.11.2015
Empresa adjudicatària UTE COMSA/MECNO
Import 1.000.000,00 €
Període Segons plec de condicions.