Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00152
Tipus Obra
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans.
Descripció de l'objecte

Obres de renovació Bretelle a l'estació de Vall d'Hebrón.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 25-05-2015
Data d'adjudicació 30.06.2015
Empresa adjudicatària COMSA, SA
Import 548.130,00 €
Període Finalització prevista: 31.08.2015.