Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00155
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de recobriment exterior de trens situats a les cotxeres, tallers de manteniment i centres de treball de l'Àrea de Manteniment de material mòbil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.

 

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.
 

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 29-06-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària VISTA GRAFICA, S.L. / NEW TECHNOLOGY APPLICATION, S.L.
Import Imports respectivament: 174.252,32 € / 22.785,75 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so