Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00158-UC2
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Implantació nou model inf. client L9 i L10 tram 1 i 3

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 03-07-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària SIEMENS RAIL
Import 55.160,63 €
Període Segons plec de condicions.